“We hebben een PUNT en willen dit met jullie delen”
 
 
 

 Diensten

 

Trainingsbureau PUNT geeft voorlichtingen, workshops en trainingen in overleg met zowel opdrachtgever als deelnemers. Hierdoor is het programma geïntegreerd en “op maat”, welke voor een blijvende verandering zorgt. In iedere voorlichting, workshop en training werken we op een verrassende wijze aan kennis gekoppeld aan praktijk.

Trainingsbureau PUNT traint praktisch, vraaggericht en met een vleugje humor.  


Trainingen vanuit PUNT:


Training “Meldcode, signaleer, werk samen en positioneer”

Duur; 2 dagdelen

Wijze; fysiek

Grootte groep; maximaal 22 deelnemers.

Doel; Deelnemers zijn bekwaam om te werken met de Meldcode Kindermishandeling en

Huiselijk geweld binnen hun eigen organisatie.

SKJ accreditatie: 12 punten

Prijs: 1980 euro 


Voorlichting “Meldcode Kindermishandeling”

Duur; 1 dagdeel

Wijze; fysiek of digitaal

Grootte groep; geen maximum aantal deelnemers.

Doel; Deelnemers zijn geïnformeerd over de werking van de Meldcode Kindermishandeling

en Huiselijk geweld.

SKJ accreditatie: geen.

Prijs: 990 euro excl. btw.


Training “Meldcode Kindermishandeling en signalering”

Duur; 1 dagdeel

Wijze; fysiek of digitaal

Grootte groep; maximaal 22 deelnemers.

Doel; Deelnemers zijn geïnformeerd over de werking van de Meldcode Kindermishandeling

en Huiselijk geweld met expliciete verdieping gericht op signalering van zorg.

SKJ accreditatie: 6 punten.

Prijs: 990 euro excl. btw.


Training “Meldcode Kindermishandeling en bespreken van zorgsignalen”

Duur; 1 dagdeel

Wijze; fysiek of digitaal

Grootte groep; maximaal 22 deelnemers.

Doel; Deelnemers zijn geïnformeerd over de werking van de Meldcode Kindermishandeling

en Huiselijk geweld met expliciete verdieping gericht op bespreekbaar maken van

zorg/zorgsignalen.

SKJ accreditatie: 6 punten.

Prijs: 990 euro excl. btw.


Workshop “KlassePlan” gericht op pestprotocol door ervaringsdeskundige.

Duur; 2 dagdelen

Wijze; fysiek

Grootte groep; in overleg.

Doel; Klas/groep maakt eigen “KlassePlan” gericht op hoe om te gaan met pestgedrag. Daarin

speelt eigen verhaal vanuit ervaringsdeskundige een grote rol.

Prijs: 1500 euro excl. btw. 


  • Delen van pestverleden door ervaringsdeskundige

Duur: in overleg 

Wijze; fysiek

Doelgroep; kinderen, jongeren en volwassenen.

Doel: de ervaringsdeskundige vertelt vanuit eigen ervaring over zijn pestverleden, over de impact en gevolgen. Door het delen van eigen ervaringen maken we de deelnemers bewust van de impact van pestgedrag en hoe ze pesters en gepeste kunnen helpen/ondersteunen. 

Prijs; 499 euro per uur.


Alle voorlichtingen, workshops en trainingen zijn in overleg aan te passen naar uw wens!