“We hebben een PUNT en willen dit met jullie delen”
 
 
 

Klasseplan

In deze unieke workshop spreken we met de klas over (on)veiligheid op school en/of thuis. "Klasseplan" is een workshop welke verder gaat dat de theoretische uitleg over 'plagen, pesten' en het pestprotocol. " Klasseplan" maakt o.a. gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de trainers. Hierdoor wordt "Klasseplan" een mix van praktische kennis en eigen ervaring, gericht op de leeftijd en niveau van de kinderen.

"Klasseplan" heeft als doel om voldoende veiligheid in de klas te creëren, de kinderen uit te leggen wat de korte en lange termijn gevolgen zijn van onveiligheid (zoals pestgedrag). De kinderen zijn in deze workshop leidend over de manier hoe ze met elkaar omgaan binnen de klas, welke gedragingen geaccepteerd worden en welke niet. Welke mogelijkheden bedenken ze samen om pestgedrag of andere onveilige situaties te stoppen.

De ideeën van de kinderen worden samengevat in hun eigen "Klasseplan" , een uniek document welke door de klas zelf wordt geïntroduceerd aan de leerkracht.

De trainers staan open voor interactie met de kinderen, ze creëren voldoende veiligheid om lastige situaties niet uit de weg te gaan en moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.

Heeft u interesse? U kunt contact met ons opnemen en een kosteloos intakegesprek aanvragen om uw vragen en onze mogelijkheden te bespreken.


Workshop “KlassePlan” gericht op pestprotocol door ervaringsdeskundige.

Duur; 2 dagdelen
Wijze; fysiek
Grootte groep; in overleg.
Doel; Klas/groep maakt eigen “KlassePlan” gericht op hoe om te gaan met pestgedrag. Daarin speelt eigen verhaal vanuit ervaringsdeskundige een grote rol.
Prijs: 1500 euro excl. btw.