“We hebben een PUNT en willen dit met jullie delen”
 
 
 

We stellen ons voor....

Frans van der Woude
Als groepswerker in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, uitvoerende medewerker van Veilig Thuis West Brabant en systeembehandelaar heb ik op verschillende werkterreinen ervaring opgedaan. Tijdens deze ervaringen heb ik in de schoenen gestaan van de jeugdhulpverlener, gezinswerker, coach voor kinderen en onderzoeker van signalen Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. 

Tamara van der Schans 
In 2001 ben ik gaan werken in de hulpverlening. Gedurende de jaren ben ik werkzaam geweest op verschillende afdelingen zoals vrijwillige hulpverlening aan ouders en kinderen van 0-18 jaar, gedwongen hulpverlening (opgelegd via de kinderrechter) en aanmeld- en crisisteam. Momenteel ben ik onderzoeker naar signalen van kinderenmishandeling en/of huiselijk geweld binnen Veilig Thuis West Brabant.   

Wij geven vanuit PUNT voorlichtingen, verdiepende workshops en/of trainingen waarin we onszelf onderscheiden; 

“Doe het met passie”
We geven onze workshops en trainingen met passie en enthousiasme. Onze interactie is altijd gericht op lerend ervaren met een vleugje humor.   

Laat het bekende los
We verzorgen workshops en trainingen die confrontaties oproepen binnen de door ons gecreëerde veiligheid. We stappen buiten de kaders maar niet over grenzen.

Op Maat
We overleggen en bespreken de workshops en trainingen vooraf met de opdrachtgever. We geven de ruimte aan de opdrachtgever om de voorlichting en training te beïnvloeden. Hierdoor kunnen wij de groep en het individu maximaal beïnvloeden en geven we een “Op Maat” product.   

   

Wij zijn zowel methodisch als theoretisch onderlegd om voorlichtingen, workshops en trainingen te geven gericht op de aanpak van Kindermishandeling, Huiselijk Geweld en te leren werken de Meldcode. We staan ingeschreven bij www.TrainersHuiselijkGeweld.nl