“We hebben een PUNT en willen dit met jullie delen”
 
 
 


Werken met de Meldcode in uw organisatie is een uitdaging

 

Trainingsbureau PUNT bestaat uit twee gecertificeerde trainers die werkzaam zijn in het werkveld met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Trainingsbureau PUNT biedt deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers/ beroepskrachten en aandachtsfunctionarissen rondom de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij geven voorlichtingen, verdiepende workshops en trainingen in het (vroeg)signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Trainingsbureau PUNT traint op een wijze waardoor de Meldcode organisatie breed geïmplementeerd wordt.    

Trainingsbureau PUNT geeft voorlichtingen, workshops en trainingen in overleg met zowel opdrachtgever als deelnemers. Hierdoor is het programma geïntegreerd en “op maat”, welke voor een blijvende verandering zorgt. In iedere voorlichting, workshop en training werken we op een verrassende wijze aan kennis gekoppeld aan praktijk.

Trainingsbureau PUNT traint praktisch, vraaggericht en met een vleugje humor.