“We hebben een PUNT en willen dit met jullie delen”
 
 
 

Recensies

Hieronder volgen ervaringen vanuit onze trainingen/workshops;

De training “Meldcode, signaleren, samenwerken en positioneren” biedt gastouders en pedagogisch medewerkers handvatten om in de praktijk te kunnen handelen volgens de meldcode. Op een laagdrempelige en ontspannen wijze worden de belangrijkste onderdelen van de meldcode in de training naar voren gebracht. De verschillende stappen van de meldcode worden doorgenomen, waarbij vooral de stappen die belangrijk zijn in het werk van de gastouders en pedagogisch medewerkers veel aandacht krijgen. Het signaleren lijkt zo makkelijk, maar door oefeningen en concrete voorbeelden blijkt het objectief signaleren soms toch lastige dan in eerste instantie gedacht. Door de gekozen werkvormen realiseren deelnemers zich dit en worden ze hier bewust van. Naast het signaleren blijft het in gesprek gaan met ouder(s)/verzorger(s) een onderdeel wat veel gedachten en emoties met zich meebrengt. Door de praktijkvoorbeelden die de trainers vanuit hun jarenlange ervaring mee brengen, weten zij de do’s en dont’s op een dusdanige wijze over te brengen dat deelnemers het niet als “moeilijk” ervaren. Het spontaan aangaan van gesprekken als oefening speekt hierbij een belangrijke rol en zorgt ervoor dat deelnemers zich minder bezwaard voelen en meegaan in dit niet vooraf geregisseerde rollenspel.       

Bovenstaande recensie door Stichting Kinderopvang Oosterhout (november 2019)

Trainingsbureau PUNT heeft deze workshop afgelopen maand gegeven aan groep 8 van basisschool de Meulenrakkers, de reactie vanuit de leerkracht; "Jullie brengen iets teweeg bij de kinderen. Er zijn veel dingen besproken m.b.t plagen, pesten en vormen van onveiligheid binnen de klas en daarbuiten, alles met respect en met oog voor detail. De openheid van jullie als trainers en van de kinderen was mooi te zien en te horen. De intrigerende gesprekken die er ontstonden, de humor en ontspannen sfeer was pakkend. Jullie zijn, als trainers, overtuigend, invoelend, kundig en betrokken. Ook heel bijzonder dat jullie terugkwamen voor en individueel gesprek met een leerling die daarom vroeg gericht op haar pestervaringen”.

 bovenstaande recensie door basisschool de Meulenrakkers t,b,v, "Klasseplan".(november 2019)

 

Trainingsbureau PUNT hebben bij LPS(Lowys Porquinstichting) vorig schooljaar een basistraining en herhalingstraining gegeven aan onze schoolcontactpersonen.

Beide trainingen waren gericht op “werken met de meldcode” en “gesprekstechnieken”. Door de heldere manier van communiceren en de afwisselende werkvormen heb ik van alle cursisten teruggekregen dat ze de training als goed en waardevol hebben ervaren. Daarnaast wordt het als prettig ervaren dat zowel Frans als Tamara vanuit hun werkervaring op alle vragen goed kunnen inspelen. Ook dit schooljaar wordt de basistraining weer gegeven door Trainingsbureau PUNT. 

Bovenstaande reactie door Annouck Leest (Adviseur veiligheid LPS)